Tillit til Læreren

I radioprogrammet Dagsnytt Atten 5. Mars, leste lærer og lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes opp et haiku-dikt, som beskriver hans opplevelse av en klassetime der han påstår elevene skaper mye uro. Saken handlet hovedsakelig om ordningen med fritt skolevalg i Oslo, som i ettertid har stått i skyggen av haiku-diktet til Malkenes. En tanke som slå meg umiddelbart var: ivaretar læreren den tilliten han er visst?

Vi skal tilbringe minst 10 år av vårt liv i skolen før en går ut i arbeidslivet. Om vi er heldige avslutter vi en vellykket skolegang og kan se lyst på starten av voksenlivet med en jobb som vi forhåpentligvis også skal lykkes i. Men først må vi lykkes i skolen. Skolen i dag er nokså annerledes enn den skolen mine foreldre gikk på. Hva som kreves av oss i dag får foreldre nesten til å besvime. Digitalisering av fag, teknologisk utvikling og læringsstrategier er fremmedord for alt for mange i vår foreldregenerasjon. At vi blir opplært i systemer og plattformer som ikke eksisterte for 10 år siden, sier mye om hvor fort utviklingen har gått. Men jo eldre vi blir, jo mer komplisert er det vi lærer. Jo høyere utdanning foreldre har, gir i grunn en bredere tilgang til foreldrenes ressurser og kompetanse. Men faktum er, slik er det ikke for alle, og det er nettopp derfor skolen er en viktig læringsarena.

Formålet med skolen er å utvikle et sted der alle elever lærer uavhengig av hva man har i bagasjen av ressurser hjemmefra. For å oppnå dette, må det etableres relasjoner. En av de viktigste relasjoner vi ungdommer har, er den relasjon vi har til læreren. Vi tilbringer mer tid med læreren i skolehverdagen enn det vi ofte gjør med foreldre. Tilliten til læreren er grunnleggende for hvordan vi generelt trives på skolen og ikke minst lykkes i læringen. Har vi tillit til læreren, er sannsynligheten for at vi vil tilegne oss den kunnskapen som læreren lærer bort, mye større. Det er vel logisk å tenke slik. Men å bygge tillit er en prosess. Tilliten til læreren grunnlegges allerede på første skoledag og bygges deretter opp over skoleåret. Det handler ikke bare om tillit mellom lærere og elevene men også mellom lærere og foreldre og lærerne i mellom.

Haiku-diktet til Malkenes beskriver eksempelvis uroen i klassen hvor han bruker en bokstav i elevenes navn for å anonymisere elevenes identitet men nok også for å legitimitere eksemplene han bruker. 17. Mars i Aftenposten forsvarer 21 lærere ved samme skole at eksemplene Malkenes brukte ikke var ment å krenke elevene. 9. april skriver elevene i et leserinnlegg på Aftenpostens SiD at det var nettopp det de følte seg, krenket. Enda en avsporing i denne saken er om hvor mange elever som faktisk skrev under på kronikken. Det vel ikke poenget? At det finnes en elev i klassen som føler seg krenket, bør være nok for at bjellene ringer hos skoleledelsen, og særlig læreren. 

Alle har på et eller annet tidspunkt opplevd ulike grad av uro og støy i klassen. Til tider kan det være like forstyrrende for andre elever i klassen som for læreren. Det er ingen lett oppgave for en lærer å få igjen ro når blant annet skravling og kroppslige lyder slippes ut, som beskrevet i Malkenes Haiku. Men det finnes vel mange måter å formidle et budskap på enn å bruke elevene i en haiku-dikt. Å bruke bokstaven i navnet var intet lurt triks. Man forstår vel at hans elever mistenker at det er nettopp dem han refererer til. At noen føler seg stigmatisert og krenket er høyst forståelig. Å bygge opp tilliten til elevene igjen kan bli krevende. Ytringsfrihet står sterkt i Norge men retten til å si sin mening kan ikke overgå lærernes ansvar til å verne om elevenes rett til å utvikle seg innenfor klassens fire vegger, uten at læreren utleverer elevenes atferd i det offentlige. Fordi det er nettopp det vi er - i utvikling og det fortsetter visstnok langt etter at vi er blitt voksne også. Det er elevenes subjektive opplevelse som skolen må ta hensyn til og ikke hvilken rett læreren har til å uttale seg. Jeg skulle ønske at løsningen var så enkelt at det handler bare om tilliten. At det finnes faglig svake elever slik Malkenes opplever det, er det debatten skal handle om. Og det haster. De skal også lykkes i skolen.

#tillit #skole #utdanning #denene #norgesbesteskole

 

Kommentar: Jeg kjenner ikke personlig til hverken læreren eller elevene i klassen utover det jeg har lest om denne saken. Jeg skriver ut fra mitt perspektiv og hvor mye jeg verdsetter en god relasjon med "læreren i skolen". Personlig synes jeg at Malkenes har en viktig stemme i debatten men "haiku-dikt" står i skyggen av budskapet hans. 

 

 

4

God helg ❤️

kaosverden89: God helg til deg.

Helt enig. Tillit til læreren er grunnleggende for og skape et godt læringsmiljø.

Anonym: Tusen takk for at du leste mitt innlegg og la igjen en kommentar. Det setter jeg stor pris på.

Skriv en ny kommentar